Persoonlijke gegevens

Om aan de Europese privacywetgeving (AVG) te voldoen, bevat de familiestamboom van Oorsouw -buiten die van overleden personen- geen privacygevoelige persoonlijke gegevens.
Mocht je desondanks toch persoonlijke gegevens op deze website aantreffen van jou of je naaste(n) die je niet wenselijk acht, meldt dat dan even hier.