Arnoldus (Nol) Martinus van Oorsouw (1916-2008)


Arnoldus (Nol) Martinus van Oorsouw (1916-2008)

Geboren 07-12-1916 te Berghem als oudste zoon van Martinus van Oorsouw en Helena Bimbergen.
Nol trouwde op 30-10-1939 te Berghem met Francina (Sisca) van der Lee, uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
Als timmerman heeft Nol bij vele bouwwerken in de regio zijn vakmanschap te toon gespreid.
Ter afsluiting van zijn loopbaan heeft Nol zijn vaardigheden als werkmeester bij de WEMVA te Oss (sociale werkplaats) overgedragen aan de mindervalide werknemers.
Na zijn pensionering werd zelden tevergeefs een beroep gedaan op de vaardigheden van Nol, velen -waaronder ook instellingen en verenigingen in Berghem- wisten Nol te vinden als er weer wat geklust moest worden.
Tijdens de 2e wereldoorlog heeft Nol als militair een bijzondere bijdrage geleverd aan de strijd tegen de Duitse bezetters.
Met gevaar voor eigen leven heeft Nol als reservist deel uitmakend van het Ie Bataljon van het 36e Regiment Infanterie op 10 mei 1940 zijn opgedragen taak tot het opblazen de (toen ophaal)-verbindingsbrug op deze plaats in het Drenthse Borger (toen gelegen aan deze verdedigings Q-lijn) plichtsgetrouw uitgevoerd.
Daarna heeft Nol c.a. 7 weken in dit Duitse krijgsgevangenenkamp Neubrandenburg gevangen gezeten.
Nol werd op 91-jarige leeftijd op zijn sterfbed d.d. 10-10-2008 militair geëerd voor deze heldendaden met bij Koninklijk Besluit verleende- Mobilisatie-Oorlogskruis.

(Meer informatie is te vinden (vanaf pagina 20) in ’t Vagevenster nr. 23-2005 van de Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem wat je hier vindt)