Arnoldus (Nol) Martinus van Oorsouw (1916-2008)


Arnoldus (Nol) Martinus van Oorsouw (1916-2008)

Geboren 07-12-1916 te Berghem als oudste zoon van Martinus van Oorsouw en Helena Bimbergen.
Nol trouwde op 30-10-1939 te Berghem met Francina (Sisca) van der Lee, uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
Als timmerman heeft Nol bij vele bouwwerken in de regio zijn vakmanschap te toon gespreid.
Ter afsluiting van zijn loopbaan heeft Nol zijn vaardigheden als werkmeester bij de WEMVA te Oss (sociale werkplaats) overgedragen aan de mindervalide werknemers.
Na zijn pensionering werd zelden tevergeefs een beroep gedaan op de vaardigheden van Nol, velen -waaronder ook instellingen en verenigingen in Berghem- wisten Nol te vinden als er weer wat geklust moest worden.
Tijdens de 2e wereldoorlog heeft Nol als militair een bijzondere bijdrage geleverd aan de strijd tegen de Duitse bezetters.
Met gevaar voor eigen leven heeft Nol als reservist deel uitmakend van het Ie Bataljon van het 36e Regiment Infanterie op 10 mei 1940 zijn opgedragen taak tot het opblazen de (toen ophaal)-verbindingsbrug op deze plaats in het Drenthse Borger (toen gelegen aan deze verdedigings Q-lijn) plichtsgetrouw uitgevoerd.
Daarna heeft Nol c.a. 7 weken in dit Duitse krijgsgevangenenkamp Neubrandenburg gevangen gezeten.

Krijgsgevangenenkamp Neubrandenburg. Bron: Krijgsgevangen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikipedia geeft hierover:

“Al in mei 1940 werden 2500 Belgische en Nederlandse krijgsgevangenen in Maastricht verzameld en te voet via Sittard naar Heinsberg gebracht. Daar moesten ze in goederenwagons stappen. Achttien uur later waren ze in een transitkamp in Hemer. Op 17 mei, de dag van de capitulatie, werden ze naar Neubrandenburg afgevoerd.
Bij aankomst kregen de gevangenen een nummer. Ze werden in barakken ondergebracht, 42 mannen per barak. Er waren 14 stapelbedden.
Eind mei werd een verzoek van de gevangenen ingewilligd en kwam er een Duitse priester een mis voordragen. Ruim 3000 Nederlandse gevangenen woonden de mis bij. Het altaar was gemaakt van aardappelkisten.
In juni mochten de Nederlanders per trein terug naar Nederland. Twee dagen later arriveerden ze per trein in Arnhem, waar ze onderdak kregen bij de bevolking. Daarna moesten de beroepsmilitairen zich in Den Haag melden. Na een kort verlof werden de meesten ingezet voor de Opbouwdienst.”

Nol werd op 91-jarige leeftijd op zijn sterfbed d.d. 10-10-2008 militair geëerd voor deze heldendaden met bij Koninklijk Besluit verleende- Mobilisatie-Oorlogskruis.

Koninklijk Besluit verleende- Mobilisatie-Oorlogskruis.
Koninklijk Besluit verleende- Mobilisatie-Oorlogskruis.

(Meer informatie is te vinden (vanaf pagina 20) in ’t Vagevenster nr. 23-2005 van de Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem wat je hier vindt)