Geurt (Geurts Seberts) Megens (1553-1627)


Geurt (Geurts Seberts) Megens (1553-1627)

Werd ca. 1553 te Haren geboren als zoon van Geurt Seberts Weijers en Henricxken Jan Henricx als moeder.
Geurt trouwde ca. 1580 met Jenneke Joachim Dirx, uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
Geurt, ook genaamd Goirt of Goert, is de eerste naamdrager Megens.
Dit zou te verklaren zijn uit het feit dat hij verschillende jaren buitenlands is geweest, zoals hij zelf verklaarde.
Misschien heeft men hem daar van Megen of op de Duitse manier des Megens genoemd, en heeft hij deze naam aangehouden toen hij weer terug in Haren was.
Het “buiten lands” betekent dat hij buiten het Graafschap Megen heeft gewoond.
Dit kan zijn in het Land van Ravenstein of de Meijerij van Den Bosch, Gelre, of anders.
Veel mensen trokken ten tijde van de tachtigjarige oorlog weg uit het Graafschap, dat in die tijd regelmatig belegerd was door de katholieke Spaanse troepen die streden tegen de reformatie.
Deze militairen hebben er mede voor gezorgd dat veel vernietigd werd; het kasteel te Megen brandde af op 6 januari 1581, en daarmee natuurlijk ook de omliggende huizen.
Ook de kerk in Haren is vernietigd, dit blijkt uit de testamenten die mensen rond 1620 maken; zij schenken dikwijls geld voor de wederopbouw van hun kerk.
Een rampzalige situatie.
Velen zijn teruggekeerd en hebben hun onderkomen herbouwd, waaronder ook Geurt Megens en zijn familie. Geurt Megens was schepen en kerkadministrateur in Haren.
Geurt stierf op 04-01-1627 te Haren.

(Bron: Dit boek “Mijn naam is Megens” auteur Annemarie Megens-Linders)