Bijzonderheden

Bijzonderheden van familieleden uit de stamboom;

Borgemeester Hermen Jan Claessen 1610-1680

  Hermen Jan Claessen is de grondlegger van deze familietak van Oorsouw/ Orsouw/Orsou in Oss, waar hij in c.a. 1610 geboren werd. Hermen huwde te Oss op 21-01-1640 met Lijsken Janssen, uit dit huwelijk werden in Oss vijf kinderen geboren waaronder op 11-04-1649 Michiel Hermens (= zoon van Hermen) van Orsouw, voorvader van de familietak Van Oorsouw. Op 04-02-1653 huwde Michiel -nadat zijn vrouw Lijsken overleden was- met Ariken Aerts Peters, uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Michiel was vanaf 1673 borgemeester (nu burgemeester) van Oss. Michiel overleed zeventig jaar oud op 10-03-1680 te Oss.
Parenteel van Hermen Jan Claessen   (Meer over Michiel en de van O(o)rsou(w)’s is te lezen in het boek: “Stamboom familie van Orsouw” (auteur Bart Gevers.)

Mobilisatie-heldendaad Nol van Oorsouw 

http://www.vanoorsouw.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/Nol-van-Oorsouw-2.jpg  

Arnoldus (Nol) Martinus van Oorsouw, geboren 07-12-1916 te Berghem als oudste zoon van Martinus van Oorsouw en Helena Bimbergen. Nol trouwde op 30-10-1939 te Berghem met Francina (Sisca) van der Lee, uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. Als timmerman heeft Nol bij vele bouwwerken in de regio zijn vakmanschap te toon gespreid. Ter afsluiting van zijn loopbaan heeft Nol zijn vaardigheden als werkmeester bij de WEMVA te Oss (sociale werkplaats) overgedragen aan de mindervalide werknemers. Na zijn pensionering werd zelden tevergeefs een beroep gedaan op de vaardigheden van Nol, velen -waaronder ook instellingen en verenigingen in Berghem- wisten Nol te vinden als er weer wat geklust moest worden.
Tijdens de 2e wereldoorlog heeft Nol als militair een bijzondere bijdrage geleverd aan de strijd tegen de Duitse bezetters. Tijdens de mobilisatie heeft Nol met gevaar voor eigen leven zijn opgedragen taak tot het opblazen van een verbindingsbrug te Borger uitgevoerd. Nol werd op 91-jarige leeftijd op zijn sterfbed d.d. 10-10-2008 militair geëerd voor deze heldendaad met het -bij Koninklijk Besluit verleende- Mobilisatie-Oorlogskruis.

Nol van Oorsouw 1916-2008   (Meer informatie hierover is te vinden in ’t Vagevenster nr. 23-2005 van de Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem.)

 Schepen Geurt Megens 1553-1627

 

Geurt (Geurts Seberts) Megens werd ca. 1553 te Haren geboren als zoon van Geurt Seberts Weijers en Henricxken Jan Henricx als moeder.
Geurt trouwde ca. 1580 met Jenneke Joachim Dirx, uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
Geurt, ook genaamd Goirt of Goert, is de eerste naamdrager Megens. Dit zou te verklaren zijn uit het feit dat hij verschillende jaren buitenlands is geweest, zoals hij zelf verklaarde. Misschien heeft men hem daar van Megen of op de Duitse manier des Megens genoemd, en heeft hij deze naam aangehouden toen hij weer terug in Haren was. Het “buiten lands” betekent dat hij buiten het Graafschap Megen heeft gewoond. Dit kan zijn in het Land van Ravenstein of de Meijerij van Den Bosch, Gelre, of anders. Veel mensen trokken ten tijde van de tachtigjarige oorlog weg uit het Graafschap, dat in die tijd regelmatig belegerd was door de katholieke Spaanse troepen die streden tegen de reformatie. Deze militairen hebben er mede voor gezorgd dat veel vernietigd werd; het kasteel te Megen brandde af op 6 januari 1581, en daarmee natuurlijk ook de omliggende huizen. Ook de kerk in Haren is vernietigd, dit blijkt uit de testamenten die mensen rond 1620 maken; zij schenken dikwijls geld voor de wederopbouw van hun kerk. Een rampzalige situatie. Velen zijn teruggekeerd en hebben hun onderkomen herbouwd, waaronder ook Geurt Megens en zijn familie. Geurt Megens was schepen en kerkadministrateur in Haren. Geurt stierf op 04-01-1627 te Haren.

Brabant-Gelderland 1560-1570   (Bron: Boek “Mijn naam is Megens” auteur Annemarie Megens-Linders)